Privacy statement

Deze pagina gaat over uw privacy bij Jouw Orthopedagoog. Het eerste deel gaat over de praktijk en uw privacy. Het tweede deel van de informatie gaat over het gebruik van e-mail en deze website. Heeft u hierover vragen, neem dan vooral contact op.

De praktijk en uw privacy
Jouw Orthopedagoog (be)handelt volgens het kwaliteitsstatuut en volgens de beroepscode voor pedagogen van de NVO. Daarnaast is Jouw Orthopedagoog gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Jouw Orthopedagoog beschikt over een privacyreglement. Dit privacyreglement is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming informatie uitwisselen in principe niet toegestaan, maar:
Soms moet Jouw Orthopedagoog haar beroepsgeheim treden om een hoger liggend doel te dienen, ook als u hier voorafgaand geen toestemming voor geeft of heeft gegeven. Dat doel is dan de veiligheid van uzelf of de veiligheid van een ander. Zo is Jouw Orthopedagoog net als iedere andere zorgverlener verplicht melding te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Jouw Orthopedagoog hanteert hiervoor het afwegingskader voor pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Ook als u zichzelf of een ander iets ernstigs wil aandoen is het de plicht van Jouw Orthopedagoog om dit nadeel te voorkomen of te beperken.

Audio- en video-opnames
Mogelijk vragen wij u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames ten behoeve van het zicht op de behandeling en, in het kader van kwaliteitsbewaking, op het eigen functioneren van de behandelaar. Tevens kan u gevraagd worden of een psycholoog in opleiding, in verband met diens scholing, aanwezig mag zijn bij de gesprekken.

Ben je (of is uw kind) jonger dan 18 jaar? Dan is het belangrijk om het volgende te weten:
Ouders worden zoveel mogelijk bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.

Bij gescheiden ouders is het noodzakelijk dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject. Indien jouw ouders gescheiden zijn vragen wij beide ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw toestemming
Op het aanmeldingsformulier verklaart u geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken (inclusief het privacyreglement) en geeft u aan of u al dan niet toestemming geeft voor het informeren van uw huisarts.

Privacyreglement 1nP
Bent u via 1nP bij Jouw Orthopedagoog in behandeling? 1nP heeft een eigen privacyreglement. Klik hier.

Het gebruik van e-mail, www.jouworthopedagoog.nl
Het slotje: SSL
Het SSL Certificaat van onze website versleutelt al het verkeer tussen de website en uw computer. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Een SSL Certificaat is verplicht voor alle websites waarbij persoonsgegevens verzonden worden tussen de website en u als bezoeker.

E-mail via SSL
Alle informatie die u via de website naar ons verstuurd, wordt niet opgeslagen binnen (een database van) de website, maar per email verzonden naar de praktijk. Dit gaat per e-mail over een beveiligde SSL verbinding.

Veilig versturen van privacygevoelige informatie
Jouw Orthopedagoog wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Meer informatie.

Mailt u veilig?
Ook u kunt (kosteloos!) privacygevoelige informatie via e-mail veilig uitwisselen met Jouw Orthopedagoog. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. Klik op deze link!

Mailt u zonder het gebruik van ZIVVER? Belangrijk in het digitaal contact tussen u en de praktijk is dat u uw e-mailprogramma over SSL laat lopen. Maak bij voorkeur geen gebruik van ‘gratis’ e-maildiensten zoals Gmail maar kies de betaalde variant via uw provider. Waarom? Lees dit artikel uit het NRC: Google: ja, wij lezen inderdaad uw e-mail. Let op: de praktijk zal bij privacygevoelige informatie altijd via ZIVVER antwoorden!

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw computer wordt opgeslagen. Op deze website worden cookies gebruikt om de site goed te laten functioneren. Ook hebben deze cookies het doel om Jouw Orthopedagoog een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De instellingen bij Google Analytics hebben wij zodanig aangepast dat Google géén gebruik maakt van deze informatie. Jouw Orthopedagoog heeft hiertoe de volgende instellingen bij Google Analytics doorgevoerd:

  1. Het “Amendement gegevensverwerking” geaccepteerd in het Google Analytics-account;
  2. Het blokkeren van het meezenden van volledige IP-adressen;
  3. Het uitzetten van het delen van gegevens met Google.

Gebruik van YouTube binnen de website
Op enkele pagina’s zijn filmpjes van YouTube opgenomen. Dit gaat via de ’embed’ methode. Hierdoor worden de filmpjes niet via onze website, maar rechtstreeks via YouTube bij u afgespeeld. Klik hier voor de privacy informatie van YouTube.


Top