Privacy

Deze pagina gaat over uw privacy bij Jouw Orthopedagoog. Het eerste deel van de informatie gaat over het gebruik van deze website. Het tweede deel gaat over de praktijk en uw privacy. Heeft u hierover vragen, neem dan vooral contact op.

Het gebruik van deze website, www.jouworthopedagoog.nl
Het slotje: SSL
Het SSL Certificaat van onze website versleutelt al het verkeer tussen de website en uw computer. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwillenden. Een SSL Certificaat is verplicht voor alle websites waarbij persoonsgegevens verzonden worden tussen de website en u als bezoeker.

Berichten via SSL
Alle informatie die u via de website naar ons verstuurd, wordt niet opgeslagen binnen (een database van) de website. De gegevens worden binnen de servers van de hostingsprovider direct verstuurd naar de praktijk. Dit gaat per e-mail over een beveiligde SSL verbinding. Dit betekent dat uw mail of bestanden onderweg niet onderschept kunnen worden door onbevoegden. Ook het ‘reguliere’ e-mailverkeer verloopt vanuit de praktijk over SSL.

Mailt u veilig?
Belangrijk in het digitaal contact tussen u en de praktijk is dat u uw e-mailprogramma over SSL laat lopen. Anders is de beveiliging aan de kant van de praktijk op orde, maar kan het bericht alsnog gelezen worden als u uw email niet over SSL laat lopen (de SSL instellingen kunt u verkrijgen via uw provider). Maak bij voorkeur geen gebruik van ‘gratis’ e-maildiensten zoals Gmail maar kies de betaalde variant via uw provider. Waarom? Lees dit artikel uit het NRC: Google: ja, wij lezen inderdaad uw e-mail.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw computer wordt opgeslagen. Op deze website worden cookies gebruikt om de site goed te laten functioneren met als doel eventuele verbetering aan de website door te voeren (zoals gebruikerservaring).

Gebruik van YouTube binnen de website
Op enkele pagina’s zijn filmpjes van YouTube opgenomen. Dit gaat via de ’embed’ methode. Hierdoor worden de filmpjes niet via onze website, maar rechtstreeks via YouTube bij u afgespeeld. Klik hier voor de privacy informatie van YouTube.

De praktijk en uw privacy
Jouw Orthopedagoog (be)handelt volgens het kwaliteitsstatuut en volgens de beroepscode voor pedagogen van de NVO. Daarnaast is Jouw Orthopedagoog gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben wij beroepsgeheim volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zonder uw toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Zonder uw toestemming informatie uitwisselen in principe niet toegestaan, maar:
Soms moet Jouw Orthopedagoog haar beroepsgeheim treden om een hoger liggend doel te dienen, ook als u hier voorafgaand geen toestemming voor geeft of heeft gegeven. Dat doel is dan de veiligheid van uzelf of de veiligheid van een ander. Zo is Jouw Orthopedagoog net als iedere andere zorgverlener verplicht melding te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Maar ook als u zichzelf of een ander iets ernstigs wil aandoen is het de plicht van Jouw Orthopedagoog om dit nadeel te voorkomen of te beperken.

Het dossier
In uw dossier noteren wij uw gegevens en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier af. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit 15 jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Audio- en video-opnames
Mogelijk vragen wij u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames ten behoeve van het zicht op de behandeling en, in het kader van kwaliteitsbewaking, op het eigen functioneren van de behandelaar. Tevens kan u gevraagd worden of een psycholoog in opleiding, in verband met diens scholing, aanwezig mag zijn bij de gesprekken.

Uw toestemming
Op het antwoordformulier verklaart u geïnformeerd te zijn over bovenstaande zaken en geeft u aan of u al dan niet toestemming geeft voor het informeren van uw huisarts.

Privacyreglement 1nP
Bent u via 1nP bij Jouw Orthopedagoog in behandeling? 1nP heeft een eigen privacyreglement. Klik hier.


Top