Behandeling bij verstandelijke beperking

Bij jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking komt psychische/psychiatrische problematiek drie tot vier maal vaker voor dan gemiddeld. Deze gecombineerde problematiek vraagt om een duale aanpak en dit is de kracht van de Poli LVB van Jouw Orthopedagoog. Kennis over de (licht) verstandelijk beperking wordt verbonden met kennis over psychische/psychiatrische stoornissen in de uitvoering van diagnostiek en behandeling.

Om jouw klachten goed te begrijpen en een voor jou goed werkende behandeling te kunnen bieden, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat je kan en wat je moeilijk vindt. Dit kan gedaan worden door het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek. In dit onderzoek heb je een gesprek met de behandelaar, worden je vragen gesteld en moet je opdrachten uitvoeren. Soms wordt er ook aan belangrijke mensen uit je omgeving gevraagd iets over je te vertellen. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van wat er met je aan de hand is en op welke manier je goed geholpen kan worden om minder last te krijgen van je problemen.

Er bestaan veel verschillende behandelingen voor veel verschillende klachten. De meeste reguliere behandelingen zoals die in de GGZ aangeboden worden, sluiten niet goed aan bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Vaak worden er te grote stappen genomen, moet je veel en zelfstandig huiswerk maken en gaat de behandeling te snel of teveel op afstand.

De vorm van de behandeling bij Jouw Orthopedagoog wordt waar nodig aangepast aan jouw mogelijkheden. Er wordt veel geoefend met nieuwe vaardigheden in de behandeling en je krijgt huiswerk mee om mee te oefenen. Vaak helpt het ook om belangrijke mensen uit je omgeving te betrekken bij de behandeling, zodat zij je kunnen helpen in het dagelijks leven om de dingen die je geleerd hebt ook te gaan gebruiken.


Top