Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake,diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren.

Jouw Orthopedagoog hanteert voor de verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, 18+) het kwaliteitsstatuut van 1nP. Deze kunt u hier downloaden.


Top