Tarieven en voorwaarden

U kunt bij Jouw Orthopedagoog terecht binnen zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde (specialistische) GGZ.

Kosten en vergoeding van de dienstverlening met verwijzing
De praktijk heeft met diverse gemeenten een contract voor de basis en/of gespecialiseerde jeugd GGZ gesloten. Voor een volledig overzicht van de gecontracteerde gemeenten, klik hier. De kosten die vallen onder de jeugd-GGZ worden (met een geldige verwijzing / beschikking) rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffend gemeente.

Voor dienstverlening die valt onder de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ voor volwassenen, werkt Jouw Orthopedagoog onder de vlag van 1nP. De behandelingen die Jouw Orthopedagoog via 1nP laat verlopen worden vergoed via uw zorgverzekering, mits op verwijzing.

Wat betaalt u zelf?
♦ Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of een niet nagekomen afspraken (No-show tarief)
Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of niet nagekomen afspraken worden door Jouw Orthopedagoog tegen 90% van het uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt. U ontvangt hiervoor per email een factuur welke u binnen 14 dagen moet betalen. De zorgverzekeraar en/of gemeente vergoed deze kosten niet.

♦ Kosten van de dienstverlening zonder verwijzing
Zonder verwijzing betaalt u de kosten rechtstreeks aan Jouw Orthopedagoog. U kunt deze kosten (meestal) niet declareren bij uw zorgverzekeraar of gemeente. U betaalt eenvoudig per pin op de praktijk.

♦ Online trainingen
Sommige online trainingen worden niet vergoed door de gemeente of verzekeraars. U zult hierover voorafgaand worden geïnformeerd zodat u zelf de keuze kunt maken om deze diensten wel of niet af te nemen.

Jouw orthopedagoog hanteert voor haar dienstverlening de volgende tarieven:

PrestatieTarief 2024
Uurtarief diagnostiek en behandeling€ 131,01
Uurtarief behandeling Gedragswetenschapper Forensische Zorg / Wet Langdurige Zorg€ 154,00
Intelligentieonderzoek (inclusief verslag)op aanvraag
Intelligentieonderzoek (inclusief verslag en adviesgesprek)op aanvraag
Intelligentieonderzoek en onderzoek naar de executieve functies (inclusief verslag en adviesgesprek)op aanvraag
Onderzoek naar sociale en emotionele ontwikkelingop aanvraag
Schoolbezoek / huisbezoek (eventueel met observatie / adviesverslag)op aanvraag
Telefonisch consult (15 minuten)€ 32,75
Niet nagekomen afspraak (no-show tarief) bedraagt 90% van de gereserveerde tijd,
met een minimum van:
€ 85,00

Afzeggen van afspraken & ‘no-show tarief’
Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of niet nagekomen afspraken worden door Jouw Orthopedagoog tegen 90% van het uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt. De zorgverzekeraar en/of gemeente vergoed deze kosten niet.

Vrijstelling van BTW
De praktijk van Jouw Orthopedagoog is voor haar dienstverlening als ‘Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen’ (SBI code 86.91.3) vrijgesteld van BTW.

Algemene- en betalingsvoorwaarden
Als vrijgevestigde praktijk hanteert Jouw Orthopedagoog de Algemene Voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen).

Er zijn een tweetal Algemene Voorwaarden, namelijk:
Versie voor de cliënt
Versie voor derden (bijvoorbeeld een school)

Toelichting: Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).


Top