Tarieven en voorwaarden

U kunt bij Jouw Orthopedagoog terecht binnen zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde (specialistische) GGZ.

Kosten en vergoeding van de dienstverlening met verwijzing
De praktijk heeft met diverse gemeenten een contract voor de basis jeugd GGZ gesloten. Voor een volledig overzicht van de gecontracteerde gemeenten, klik hier. De kosten voor de jeugd-GGZ worden (met een geldige verwijzing / beschikking) dan rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffend gemeente.

Voor dienstverlening die valt onder de specialistische jeugd-GGZ en voor volwassenen de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ, werkt Jouw Orthopedagoog onder de vlag van 1nP. De behandelingen die Jouw Orthopedagoog via 1nP laat verlopen worden vergoed via uw verzekering of door de gemeente, mits op verwijzing.

Kosten en vergoeding van de dienstverlening zonder verwijzing
Zonder verwijzing betaalt u de kosten rechtstreeks aan Jouw Orthopedagoog. Dit geldt ook voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, zoals bijvoorbeeld een op zichzelf staand intelligentieonderzoek. De diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden rechtstreeks door Jouw Orthopedagoog aan u in rekening gebracht. Als dit het geval is, zult u hierover voorafgaand worden geïnformeerd zodat u zelf de keuze kunt maken om deze diensten wel of niet af te nemen.

Jouw orthopedagoog hanteert voor haar dienstverlening de volgende tarieven:

PrestatieTarief
Basis GGZ uurtarief diagnostiek en behandeling (code 198300 / OZP tarief)€ 101,03
€ 105,25 per 2019
Basis GGZ Kort (code 180001)€ 487,26
€ 507,62 per 2019
Basis GGZ Middel (code 180002)€ 830,23
€ 864,92 per 2019
Basis GGZ Intensief (code 180003)€ 1.301,85
€ 1.356,25 per 2019
Basis GGZ Chronisch (180004)€ 1.201,50
€ 1.251,70 per 2019
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject (code 180005)€ 198,88
€ 207,19 per 2019
Tarieven Gespecialiseerde GGZGespecialiseerde GGZ 2018
Gespecialiseerde GGZ 2019
Consult Behandeling Gedragswetenschapper Forensische Zorg / Wet Langdurige Zorg (H329/S329)€ 122,79
€ 126,07 per 2019
Intelligentieonderzoek (inclusief verslag)op aanvraag
Intelligentieonderzoek (inclusief verslag en adviesgesprek)op aanvraag
Intelligentieonderzoek en onderzoek naar de executieve functies (inclusief verslag en adviesgesprek)op aanvraag
Onderzoek naar sociale en emotionele ontwikkelingop aanvraag
MyBrainSolutions (MBS)op aanvraag
Jungle Memoryop aanvraag
Schoolbezoek / huisbezoek (eventueel met observatie / adviesverslag)op aanvraag
Telefonisch consult (15 minuten)€ 25,26
€ 26,31 per 2019
Niet nagekomen afspraak (no-show tarief = 90% van uurtarief)€ 90,93
€ 94,73 per 2019

Afzeggen van afspraken
Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd of niet nagekomen afspraken worden door Jouw Orthopedagoog tegen 90% van het uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt. De zorgverzekeraar en/of gemeente vergoed deze kosten niet.

Vrijstelling van BTW
De praktijk van Jouw Orthopedagoog is voor haar dienstverlening als ‘Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen’ (SBI code 86.91.3) vrijgesteld van BTW.

Algemene- en betalingsvoorwaarden
Als vrijgevestigde praktijk hanteert Jouw Orthopedagoog de Algemene Voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen).

Er zijn een tweetal Algemene Voorwaarden, namelijk:
Versie voor de cliënt
Versie voor derden (bijvoorbeeld een school)

Toelichting: Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Toelichting: Wat is een DBC (bij gespecialiseerde GGZ)?
De kosten van een behandeling welke valt onder de gespecialiseerde GGZ worden vastgesteld via een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit houdt in dat uw behandelaar alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen behalve de sessies ook verslaglegging, telefonisch – en e-mail contact, intercollegiaal overleg, enzovoorts. Als de DBC is afgesloten worden de kosten berekend en wordt de declaratie naar de ziektekostenverzekering gestuurd. De behandeling van Jouw Orthopedagoog binnen de gespecialiseerde GGZ verloopt via Stichting 1nP.

Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

De gegevens van de DBC worden na afsluiten van de DBC geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Deze gegevens zijn niet tot de cliënt te herleiden en zijn dus ook niet zichtbaar voor de ziektekostenverzekering. Tegelijkertijd worden de kosten van de DBC vastgesteld. De DBC-declaratie gaat naar uw ziektekostenverzekering. Deze declaratie is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep waarin de diagnose thuishoort vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis etc. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens. Klik hier voor meer informatie.


Top