Diagnostiek en behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Bij jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) komt psychische/psychiatrische problematiek drie tot vier maal vaker voor dan gemiddeld. Deze gecombineerde problematiek vraagt om een duale aanpak en dit is de expertise van Jouw Orthopedagoog. Om goed te begrijpen waar klachten vandaan komen én om een op jouw mogelijkheden afgestemde aanpak of behandeling te kunnen bieden is het belangrijk om zicht te krijgen op je mogelijkheden en beperkingen en de klachten die je ervaart. Zo ontstaat een compleet beeld over wie je bent en wat je nodig hebt om minder problemen te ervaren.

De meeste reguliere behandelingen moeten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking aangepast worden. Op basis van de (diagnostische) beeldvorming over je mogelijkheden en je klachten wordt een inschatting gemaakt welke behandeling het beste bij je past. De vorm van de behandeling wordt waar nodig aangepast aan jouw mogelijkheden. Vaak helpt het ook om belangrijke mensen uit je omgeving te betrekken bij de behandeling, zodat zij je kunnen helpen in het dagelijks leven om de dingen die je geleerd hebt ook te gaan gebruiken.

Volwassenen kunnen eenvoudig worden aangemeld met een verwijzing van de huisarts. Voor jongeren tot 18 jaar is een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts of het CJG voldoende om een afspraak te maken. Jouw Orthopedagoog ondersteunt daarnaast scholen, artsen, jeugdpsychiaters en andere professionals die met jongeren en volwassenen werken en vermoeden dat er naast de psychische/psychiatrische aandoening (zoals ADHD, PDD-nos of ODD), ook sprake lijkt te zijn van een licht verstandelijke beperking en problemen met betrekking tot het sociaal aanpassingsvermogen.


Top