Supervisie

Supervisie vormt een belangrijk onderdeel van uw post-master opleiding. Bij Jouw Orthopedagoog is het mogelijk om deze supervisie te krijgen, individueel of met twee personen. De supervisie wordt gegeven door Martien de Grijs (registratie supervisor NVO Orthopedagoog-Generalist).

Het is mogelijk om supervisie te volgen gericht op onder andere:
√ Opleiding tot Orthopedagoog-Generalist;
√ Opleiding tot GZ-psycholoog;
√ NVO Basisaantekening diagnostiek;
√ Persoonlijke ontwikkeling / deskundigheidsbevordering.

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:
√ Houdt zich aan de beroepscode voor de eigen beroepsgroep;
√ Levert materiaal aan t.b.v. de supervisiezitting;
√ Is verantwoordelijk voor het ingebrachte (beeld)materiaal en voor de toestemming van de cliënt om dit beeldmateriaal voor de supervisie te mogen gebruiken;
√ Neemt een actieve houding aan en voelt zich verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
√ Conformeert zich aan de opleidingseisen van de betreffende beroepsvereniging.

Van de supervisor kun je verwachten:
√ De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscodes die van toepassing zijn voor zijn/haar beroepsgroep en van de supervisant;
√ Verantwoordelijk voor vertrouwelijk omgaan met het door supervisant beschikbaar gestelde (beeld)materiaal;
√ Actieve houding in steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces;
√ Het bespreekbaar maken van eventuele stagnaties in het leerproces van supervisant.

Tarief:
√ Het honorarium bedraagt € 110,- per uur voor een individuele supervisie. Voor gelijktijdige supervisie van twee supervisanten geldt het tarief van € 175,- per uur;
√ Binnen dit tarief vallen alle voorkomende werkzaamheden zoals voorbereiding, beoordelen van verslagen, beantwoording e-mails (behoudens extra, vooraf overeengekomen, werkzaamheden);
√ De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur;
√ De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 30 dagen;
√ Afspraken die niet 1 week van tevoren worden afgezegd, worden tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Een uur supervisie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voorbereidingstijd. Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ en OG) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend in rekening gebracht. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van uitgebreide casuïstiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martien de Grijs.


Top