Onderzoek & diagnostiek Kind-Jeugd

In de intake wordt stil gestaan bij de zorgen die u als ouders heeft en de klachten die uw kind ervaart. Ook wordt gesproken over wat u zelf al heeft geprobeerd en welke krachten en talenten uw kind heeft. Juist de dingen die goed gaan of sterk zijn in uw kind of uw gezin, kunnen vaak helpen om problemen te verminderen. Het kan zijn dat er gevraagd wordt om enkele vragenlijsten in te vullen. Of juist om een wat uitgebreider onderzoek te doen. Dat hangt allemaal af van het soort probleem.

Soms is het nodig om een psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren om beter inzicht te krijgen in wat er met uw kind aan de hand is en wat verklaringen zouden kunnen zijn van de klachten of het gedrag. Het psychodiagnostisch onderzoek kan bestaan uit een intelligentie-onderzoek, een onderzoek naar de executieve functies (o.a. werkgeheugen, aandacht en concentratie, emotieregulatie, planning), een ontwikkelingsanamnese of een persoonlijkheidsonderzoek (hierbij wordt gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind). Indien nodig wordt er een observatie gedaan op de school van uw kind en vindt er een gesprek plaats met de leerkracht.

De informatie, die in het onderzoek verkregen wordt, wordt in een verslag verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is uw kind bij dit gesprek aanwezig, of wordt een aparte afspraak met uw kind gemaakt.

Het materiaal dat Jouw Orthopedagoog gebruikt is afgestemd op het niveau en de leeftijd van uw kind en bestaat uit testmateriaal, spelmateriaal, opdrachten en vragenlijsten. Bij jonge kinderen wordt gebruik gemaakt van observaties (o.a. tijdens het spel en in de eigen omgeving of op school). De meeste kinderen ervaren de onderzoeken als plezierig.


Top