SMART ~ Strengthening Mental Abilities with Relational Training

(Sterkere Mentale Vaardigheden door Relationele Training)

SMART training helpt kinderen en volwassenen een expert te worden in een aantal cruciale cognitieve vaardigheden, Relationele Vaardigheden genaamd. Deze vaardigheden heb je nodig bij het begrijpen van relaties tussen dingen in de wereld. Het begrijpen van de relatie tussen neven en nichten of snappen dat een groep planten tot dezelfde groep behoort (bijvoorbeeld: bloemen), of snappen dat een poedel een type hond is, maar een hond geen type poedel zijn voorbeelden van basale relationele vaardigheden. Maar relaties kunnen natuurlijk ook veel complexer zijn. Zo zijn voor complexe wiskunde, lezen en spreken meer geavanceerde relationele vaardigheden nodig. Het S.M.A.R.T. programma leert je een hele reeks aan basale relationele vaardigheden en brengt je relationele vaardigheden op een expert niveau, zodat alle taken die iets van je intellect vragen, gemakkelijker zullen verlopen. Het S.M.A.R.T. programma zorgt dat je sneller wordt en makkelijker kunt leren, je zult sneller informatie snappen en het helpt je helderder te denken.

We leren de kinderen niet iets dat ze kunnen gebruiken voor hun toetsen (bijvoorbeeld leren vermenigvuldigen of de hoofdstad van Canada). In plaats daarvan leert het kind fundamentele redeneervaardigheden die cruciaal zijn voor het verbale begrip, getalbegrip en rekenredeneervaardigheden. Ze leren de instrumenten om sneller, efficiënter en gemakkelijker te leren. Daarbij pakt onze training tekorten aan in deze vaardigheden. Wat ook uit onze onderzoeken naar voren komt, is dat kinderen die beneden-gemiddeld scoren op een IQ test dit verschil weer kunnen goedmaken en zelfs boven het gemiddelde niveau kunnen gaan functioneren. De methode van het S.M.A.R.T. programma werkt als een soort springplank voor het latere leren, voor jong en voor oud.

Voor jong en oud? Ja, het S.M.A.R.T programma is niet alleen voor kinderen. Het wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld mensen in het zakenleven. Zij gebruiken het programma niet zozeer om het IQ te vergroten of te leren mindmappen, maar om beter te worden in het oplossen van problemen, beter namen te kunnen onthouden en nieuwe informatie beter en sneller te kunnen verwerken.


Top