Onderzoek & diagnostiek bij Verstandelijke Beperking

Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders loopt dan u verwacht, zullen zorgen kunnen ontstaan over de opvoeding, de schoolcarrière van uw kind, de toekomst en andere zaken. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van uw kind, bijvoorbeeld op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, is het mogelijk om een diagnostisch onderzoek te laten doen. Door middel van een diagnostisch onderzoek worden de talenten en mogelijke zwaktes van uw kind in beeld gebracht en worden praktische handelingsadviezen gegeven gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.

Wanneer er specifieke zorgen of klachten zijn naast een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking zal gekeken worden naar een mogelijke verklaring van deze klachten. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van de sociaal en emotionele ontwikkeling, dagelijkse vaardigheden, plannen en organiseren, zelfbeeld, (druk) gedrag, angst, somberheid, enzovoort. In het onderzoek zal ook gekeken worden naar de rol van de verstandelijke beperking in het ontstaan en het voortduren van de klachten en de wijze waarop ondersteuning of behandeling vorm gegeven kan worden (aangepast aan de mogelijkheden van uw kind).

Ook jongeren of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking bij wie eerder onderzoek is gedaan of waarvan pas recent vermoed wordt dat er sprake is van een verstandelijke beperking kunnen zich aanmelden/aangemeld worden voor diagnostisch onderzoek.

Om te begrijpen wat je kan en wat je begrijpt en om een voor jou passende behandeling te kunnen bieden, is het belangrijk om een diagnostisch onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek heb je een gesprek met de behandelaar, worden je vragen gesteld en moet je opdrachten uitvoeren. Soms wordt er ook aan belangrijke mensen uit je omgeving gevraagd iets over je te vertellen. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van wat je kan je en wat je moeilijk vindt en op welke manier je goed geholpen kan worden om minder last te krijgen van je problemen. Ook krijg je tips hoe je beter met situaties om kunt gaan en leert jouw omgeving hoe ze jou beter kunnen begrijpen en ondersteunen. Er kan nader gekeken worden naar de mate van de verstandelijke beperking, het niveau van sociale redzaamheid en het sociaal en emotioneel functioneren, mogelijke problemen in het executief functioneren en eventuele bijkomende problematiek zoals angst of stemmingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen.


Top