Aanmeldklachten

Bij Jouw Orthopedagoog behandelen we een breed scala aan klachten:
pesten en gepest worden
agressief, brutaal en opstandig gedrag
omgaan met echtscheiding
zelfbeeldproblemen (ik ben dom, ik ben lelijk, ik ben dik)
faalangst
sociale angst en verlegenheid
fobieën en andere angstklachten
problemen om emoties te reguleren
omgaan met hoogbegaafdheid
traumatische ervaringen
omgaan met AD(H)D
omgaan met autisme
problemen met slapen
problemen met eten
zindelijkheidsproblemen
gedragsproblematiek ten gevolge van leerstoornissen
depressie en somberheid

Jouw Orthopedagoog biedt ook behandelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Wanneer een verstandelijke beperking samengaat met (vermoedelijke) psychiatrische klachten zoals angststoornissen, autisme of het syndroom van Down, kan dit complexe problemen veroorzaken. Deze gecombineerde problematiek vereist een duale aanpak, en dat is precies waar Jouw Orthopedagoog in gespecialiseerd is.

Er zijn echter enkele klachten waarvoor u niet bij Jouw Orthopedagoog terecht kunt:
Behandeling van patiënten in crisis, zoals bij suïcidaliteit
Verslavingen en psychotische aandoeningen (zoals schizofrenie)
Kinderen met een behandelvraag waarbij de ouders verstrikt zijn geraakt (of dreigen te geraken) in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen (en/of wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen). Hiervoor is onder andere het zorgprogramma “Kinderen uit de Knel”: www.kinderenuitdeknel.nl beschikbaar..

Let op:
De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt alleen behandelingen indien er sprake is van een stoornis. Een klacht is een stoornis wanneer deze voldoet aan voldoende criteria volgens het handboek voor stoornissen (DSM-V). Klachten die niet onder de noemer stoornissen vallen, kan Jouw Orthopedagoog evengoed behandelen. De kosten zijn dan echter voor uw eigen rekening. U kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar of de gemeente.


Top