Aanmeldklachten

Hieronder vindt u voorbeelden van veel voorkomende aanmeldklachten bij Jouw Orthopedagoog:
pesten en gepest worden
agressief, brutaal en opstandig gedrag
omgaan met echtscheiding
zelfbeeldproblemen (ik ben dom, ik ben lelijk, ik ben dik)
faalangst
sociale angst en verlegenheid
fobieën en andere angstklachten
problemen om emoties te reguleren
omgaan met hoogbegaafdheid
traumatische ervaringen
omgaan met AD(H)D
omgaan met autisme
problemen met slapen
problemen met eten
zindelijkheidsproblemen
gedragsproblematiek ten gevolge van leerstoornissen
depressie en somberheid

Jouw Orthopedagoog behandelt ook kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijk beperking. Een verstandelijke beperking in combinatie met (het vermoeden van) psychiatrische klachten zoals angststoornissen, autisme of downsyndroom, brengt vaak complexe problematiek met zich mee. Deze gecombineerde problematiek vraagt om een duale aanpak en dit is de expertise van Jouw Orthopedagoog.

Voor welke aanmeldklachten kunt u niet terecht bij Jouw Orthopedagoog:
Behandeling van crisisgevoelige patiënten, bijvoorbeeld in het geval van suïcidaliteit
Verslavingen en psychotische aandoeningen (zoals schizofrenie)
Kinderen met een behandelvraag waarbij de ouders verstrikt zijn geraakt (of dreigen te geraken) in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen (en/of wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen). Hiervoor is onder andere het zorgprogramma “Kinderen uit de Knel”: www.kinderenuitdeknel.nl.

Let op:
De gemeente of zorgverzekeraar vergoedt alleen behandelingen indien er sprake is van een stoornis. Een klacht is een stoornis wanneer deze voldoet aan voldoende criteria volgens het handboek voor stoornissen (DSM-V). Klachten die niet onder de noemer stoornissen vallen, kan Jouw Orthopedagoog evengoed behandelen. De kosten zijn dan echter voor uw eigen rekening. U kunt deze niet declareren bij uw zorgverzekeraar of de gemeente.


Top