Psycho Educatie LVB

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) praten daar niet graag over. En hulpverleners vinden de gevolgen van een beperking moeilijk bespreekbaar te maken. Maar toch is het omgaan met een beperking een belangrijk thema in een zorgtraject.

Iemand die zijn sterke kanten en zijn aandachtspunten kent  heeft immers betere toekomstkansen. En tijdig inroepen van hulp waar nodig kan problemen voorkomen.

‘Weet wat je kan’ is een methode om in gesprek te komen over de invloed van de beperking op het leven van de de persoon met een licht verstandelijke beperking. De module richt zich tot de cliënt, hun naasten en ondersteuners. De toon is positief en de insteek is oplossingsgericht. Maar de lastige kanten van het hebben van een beperking komen ook aan bod. De methode is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden, zodat cliënten beter om leren gaan met hun beperkingen. Eén van de doelen is het verhogen van het zelfvertrouwen.

De methode is kortdurend en kan op maat worden aangeboden.


Top