Aanmelding met CIZ indicatie behandeling

Heeft u of uw verwant vanwege een verstandelijke beperking een CIZ indicatie voor een zorg zwaarte pakket (ZZP) inclusief behandeling, dan wordt deze zorg geboden via een door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder die zorg biedt inclusief verblijf (zorg in natura).

Geen behandeling in het PGB
Binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het niet mogelijk om behandeling via een PGB te financieren. De zorgorganisatie die de indicatie toegewezen heeft gekregen is verantwoordelijk voor het bieden van de behandeling. Ook als deze behandeling niet kan worden geboden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke behandelvraag.

Als de (deel)behandeling niet vanuit de zorgorganisatie kan worden geboden
Indien de behandeling niet kan worden geboden door de zorgorganisatie waar u in zorg bent, dan kunt u deze organisatie vragen om de behandeling in te kopen bij Jouw Orthopedagoog. Behandeling kan namelijk wel in ‘onderaanneming’ door Jouw Orthopedagoog worden geboden.

Aanmelden met CIZ indicatie
Overlegt u met uw aanspreekpunt bij de zorgorganisatie waar u in zorg bent. Uw contactpersoon kan samen met u contact opnemen met Jouw Orthopedagoog om te bespreken of en hoe behandeling vanuit Jouw Orthopedagoog ingezet kan worden.

Vragen over financiering of zorgtoewijzing
Voor vragen over de financiering en levering van behandeling binnen de Wlz kunt u onder andere terecht bij het zorgkantoor:
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid ⇒ regio Amstelland, Meerlanden & Zuid-Holland Noord

Zorgkantoor Zilveren Kruis ⇒ regio Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Utrecht


Top