Werkwijze

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste stappen. Met deze informatie krijg je een goed beeld van hoe een behandeling bij Jouw Orthopedagoog verloopt vanaf de aanmelding tot de afsluiting.

Stap1: Aanmelding
Vergoeding uit de Jeugd GGZ (tot 18 jaar)
Om voor vergoeding binnen de Jeugd GGZ in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig. Je kunt deze verwijzing krijgen van:
– de huisarts;
– een medisch specialist (bijvoorbeeld de kinderarts uit het Spaarne Gasthuis);
– een jeugdarts (van het consultatiebureau / CJG);
– een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente.
⇒ Voor een overzicht van gemeenten waar Jouw Orthopedagoog een contract mee heeft, klik hier.

Vergoeding uit de zorgverzekering (vanaf 18 jaar)
Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen eigen bijdrage meer voor psychologische hulp. Wel moet je eerst een verwijsbrief van de huisarts hebben om behandeling door een psycholoog vergoed te krijgen. Ook moet je er rekening mee houden dat de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met je eigen risico. Daarnaast wordt niet iedere psychologische zorg vergoed. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een op zichzelf staand intelligentieonderzoek. Voor dienstverlening die valt onder de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ voor volwassenen, werkt Jouw Orthopedagoog onder de vlag van 1nP.

Aanmelden met verwijsbrief
Nadat je een verwijsbrief hebt gekregen kun je via het aanmeldformulier op de website of telefonisch aanmelden. Indien na een eerste korte screening (op basis van de informatie uit de verwijsbrief) blijkt dat je waarschijnlijk geholpen kunt worden in de praktijk van Jouw Orthopedagoog, dan wordt er een intakegesprek gepland. Als de praktijk op dat moment nog geen ruimte heeft, dan is het mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Aanmelding zonder verwijzing
Ook zonder verwijsbrief ben je van harte welkom bij Jouw Orthopedagoog, bijvoorbeeld voor een op zichzelf staand intelligentie onderzoek of specifieke trainingen. De kosten betaal je in dat geval rechtstreeks aan Jouw Orthopedagoog. Houd er dan rekening mee dat je zorgverzekeraar of gemeente de kosten hiervoor niet vergoedt.

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn van harte welkom bij Jouw Orthopedagoog!

Stap 2: Kennismaking (het intakegesprek)
Het intakegesprek is bedoeld om te begrijpen welke problemen je hebt en waar ze mee te maken hebben. Soms is één gesprek daar niet genoeg voor. Soms is het ook nodig dat andere mensen uitgenodigd worden informatie over jou aan ons te geven. Dat kunnen je ouders zijn, maar ook een leerkracht of een vertrouwenspersoon. Na het eerste intakegesprek krijg je via de mail een eerste vragenlijst toegestuurd. Deze gaat over je klachten. Deze vragenlijst wordt je tijdens je behandeling vervolgens met regelmaat toegestuurd. De gegevens van die vragenlijsten geven jou en je behandelaar inzicht in de voortgang en het resultaat van de behandeling.

Stap 3: Onderzoek
Als de intakegesprekken niet genoeg zijn om goed te begrijpen wat er aan de hand is, dan kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Daar moet je het wel mee eens zijn, anders heeft het onderzoek niet veel waarde. Het kan zijn, dat er gevraagd wordt om enkele vragenlijsten in te vullen of een wat uitgebreider intelligentieonderzoek te doen. Dat hangt allemaal erg af van het soort probleem waar je mee zit. De informatie die met onderzoek verkregen wordt, is vaak bijzonder nuttig om een goed behandelplan op te stellen. Na afronding van het onderzoek wordt een verslag geschreven met de bevindingen en adviezen. De uitkomsten van het onderzoek worden in een advies gesprek toegelicht.

Stap 4: Behandelplan
Als de intake en onderzoeksfase is afgerond, moet een behandelaar een verslag schrijven over wat er allemaal met jou is besproken in de intake. Daarin schrijft de behandelaar wat hij of zij denkt dat er met je aan de hand is. De behandelaar stelt in samenspraak met jou een aanpak van de problemen voor en beschrijft dit in een zogenaamd behandelplan. In de Specialistische GGZ is het noodzakelijk dat er andere behandelaars dat intakeverslag en behandelplan ook lezen en zij geven hun mening hierover en kijken of dit voldoet aan de landelijke richtlijnen.

Stap 5: Behandeling
Als je het eens bent met de voorgestelde behandeling, kan de behandeling starten. Soms met een aantal gesprekken, soms aangevuld met wat ‘huiswerkopdrachten’. Soms wordt er ook gekozen voor iets anders dan praten. Speltherapie is daar een voorbeeld van. Als je het goed vindt, sturen we jouw huisarts een brief over de start van de behandeling. We vertellen hem of haar dan ook wat er aan de hand is en wat we willen bereiken.

Stap 6: Afsluiting
Als de klachten en problemen genoeg verminderd zijn, is het tijd om afscheid te gaan nemen. De contacten worden afgebouwd en het dossier wordt gesloten. Na afsluiting wordt de huisarts ook weer geïnformeerd. Als het dossier gesloten wordt, krijg je via e-mail twee vragenlijsten toegestuurd. Eén vragenlijst gaat over je klachten (die heb je dan al eerder van ons gehad) en de andere vragenlijst gaat over jouw ervaringen bij Jouw Orthopedagoog (tevredenheid en effectiviteit).

Heraanmelding
Als je na verloop van tijd merkt dat je klachten of problemen weer terugkomen of je krijgt andere klachten, dan kun je je weer bij ons aanmelden. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met je huisarts. Hij/zij zal (als dat nodig is) op basis van je klachten je weer verwijzen. Natuurlijk mag je ook hierover overleggen met je behandelaar.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is het belangrijk om het volgende te weten:
  • De behandeling werkt het beste als je familie daaraan meewerkt. Als het mogelijk is, dan worden je ouders betrokken bij de behandeling. Je kunt je alleen aanmelden met een verwijsbrief van je huisarts of van de gemeente.
  • Ouders worden zoveel mogelijk bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft.
  • Bij gescheiden ouders is het noodzakelijk dat beide gezagdragende ouders toestemming geven voor een psychologisch traject. Indien jouw ouders gescheiden zijn vragen wij beide ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
  • Je hebt recht op zorg die speciaal voor kinderen is. Daarbij is jouw gezin net zo belangrijk als jijzelf. klik hier.

Top