Huisartsen, medisch specialisten & Jeugdartsen

Jouw Orthopedagoog is een orthopedagogen en psychologenpraktijk en is actief in de jeugd- en volwassenen GGZ.

U kunt de volgende patiënten naar de praktijk verwijzen:
– Kinderen en jeugdigen (met of zonder een verstandelijke beperking) waarbij sprake is van psychische en/of opvoedproblemen;
– Volwassenen mét een verstandelijke beperking in combinatie met een in de DSM V benoemde stoornis.

U kunt géén volwassenen doorverwijzen zonder verstandelijke beperking.

Kinderen, Jeugdigen en hun ouders (basis en specialistische GGZ)
De praktijk richt zich op kinderen, jongeren (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) waarbij sprake is van psychische en/of opvoedproblemen. Jouw Orthopedagoog verricht diagnostiek, geeft advies en/of behandeling. Daarbij richt Jouw Orthopedagoog zich zowel op het kind als diens ouder(s) en overige gezinsleden. Voor een overzicht van gemeenten waarmee de praktijk een afspraak heeft, klik hier.

Verstandelijke beperking bij kind, jeugd én volwassene (basis en specialistische GGZ)
Bij jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking komt psychische/psychiatrische problematiek drie tot vier maal vaker voor dan gemiddeld. Deze gecombineerde problematiek vraagt om een duale aanpak en dit is de kracht van Jouw Orthopedagoog. Kennis over de (licht) verstandelijk beperking wordt verbonden met kennis over psychische/psychiatrische stoornissen in de uitvoering van diagnostiek en behandeling.

Klik hier voor meer informatie over verwijzing van volwassenen met een verstandelijke beperking.

Collegiaal overleg/advies
Voor collegiaal overleg of advies kunt u altijd contact opnemen.


Top