Aanmelden

Aanmelden bij Jouw Orthopedagoog kan eenvoudig en snel via deze website:
Aanmelding Kind & Jeugd
Aanmelding Volwassenen
Aanmelding voor behandeling met een CIZ indicatie

Wilt u liever eerst contact met Jouw Orthopedagoog? Dat kan natuurlijk ook!

Kosten en vergoeding van de dienstverlening
U kunt bij Jouw Orthopedagoog terecht binnen zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ (jeugd en volwassenen). De kosten voor verzekerde zorg en de jeugd-GGZ worden dan rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering of gemeente. Zonder verwijzing en voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, zoals bijvoorbeeld een opzichzelfstaand intelligentieonderzoek, betaalt u de kosten rechtstreeks aan Jouw Orthopedagoog. Meer informatie hierover vindt u hier.


Top