Samenwerkingspartners

Jouw Orthopedagoog werkt samen met diverse andere zorgverleners. Dat kan bijvoorbeeld door directe betrokkenheid bij het behandeltraject. Als andere zorgverleners worden betrokken bij de behandeling, gaat dat altijd in overleg en met uw toestemming (en/of de toestemming van het betrokken kind). Er wordt ook afgesproken wie als behandelaar de regie heeft over het behandeltraject. Meestal is dat de regiebehandelaar van Jouw Orthopedagoog. Ook kan Jouw Orthopedagoog adviseren om naast het behandeltraject bij Jouw Orthopedagoog zelf aanvullende ondersteuning te zoeken.

Met onder andere de volgende partners heeft Jouw Orthopedagoog samenwerking:

Fysio Holistic Lisse richt zich op spanningsklachten in combinatie met fysiotherapie. Spanningsklachten die bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit: privé situatie/werkomgeving; school (examen); (top)sporten; gewichtsbeheersing; slaapproblemen; chronische (pijn)klachten. Ook voor hyperventilatie- en burnout klachten kunt u in de praktijk terecht. Klik hier voor de website.
ZP Jeugd staat voor ‘Zelfstandige Praktijkhouders JeugdGGZ’ en bestaat uit ruim 50 vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters. Zij zijn allen werkzaam in solo-praktijken en/of een enkele kleinschalige groepspraktijk in de regio Holland Rijnland. Jaarlijks wordt door onze leden psychologische en pedagogische zorg geboden aan meer dan 2000 kinderen en jongeren die op de een of ander manier vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling. Die zorg kan in de generalistische basis GGZ (GBGGZ; voorheen eerstelijns) of in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ; voorheen tweedelijns) plaatsvinden.


Top