Samenwerkingspartners

Jouw Orthopedagoog werkt samen met diverse andere zorgverleners. Dat kan bijvoorbeeld door directe betrokkenheid bij het behandeltraject. Als andere zorgverleners worden betrokken bij de behandeling, gaat dat altijd in overleg en met uw toestemming (en/of de toestemming van het betrokken kind). Er wordt ook afgesproken wie als behandelaar de regie heeft over het behandeltraject. Meestal is dat de regiebehandelaar van Jouw Orthopedagoog. Ook kan Jouw Orthopedagoog adviseren om naast het behandeltraject bij Jouw Orthopedagoog zelf aanvullende ondersteuning te zoeken.

Met onder andere de volgende partners heeft Jouw Orthopedagoog samenwerking:

Fysio Holistic Lisse richt zich op spanningsklachten in combinatie met fysiotherapie (voor volwassenen). Spanningsklachten die bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit: privé situatie/werkomgeving; school (examen); (top)sporten; gewichtsbeheersing; slaapproblemen; chronische (pijn)klachten. Ook voor hyperventilatie- en burnout klachten kunt u in de praktijk terecht. Klik hier voor de website.
Pico PMT biedt psychomotorische therapie (PMT) aan kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Doen en ervaren staan binnen PMT centraal. Er worden bewegingsgerichte én lichaamsgerichte oefen- en spelvormen gedaan waarin er bewust wordt stilgestaan bij gedachten en gevoelens die de ervaring met zich mee brengen. Pico biedt ook hulp aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Klik hier voor de website.


Top