Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals jij die wenst het uitgangspunt is. Je wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar misschien nog te weinig toepast. Als je successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat je invloed hebt om je eigen leven vorm te geven.

Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

Je kijkt vooruit naar wat je wel wilt in de toekomst. Bijvoorbeeld: als je niet meer zo veel piekert, houd je veel tijd over. Waar wil je die aan besteden? Wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken?

Inhoud & doel van de behandeling
Eerst bepaal je samen met de therapeut jouw doel (de gewenste toekomst) en zal je, op basis hiervan samen met de therapeut naar oplossingen zoeken. Je voert dan de stappen uit om er te komen. Je wordt gevraagd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, waarbij de therapeut je helpt om de situaties vanuit verschillende kanten te bekijken. De therapeut blijft als het ware steeds een stapje achter jou staan. Jij bepaalt zelf wanneer het doel bereikt is.

Doelgroep
Oplossingsgerichte therapie is toepasbaar voor alle cliënten, ongeacht de leeftijd. Wel is het van belang dat je een doel hebt waaraan je wilt werken. Het wordt onder andere toegepast bij mensen met depressie, alcoholmisbruik, posttraumatische stressstoornis en andere angststoornissen. Het wordt toegepast bij kinderen, in groepstherapie, in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, bij management en coaching, in het onderwijs en bij mediation.

Wat komt er aan de orde?
Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat jij zelf de expert bent op het gebied van jouw eigen leven. De therapeut helpt je door middel van het stellen van vragen om erachter te komen wat jouw doel is en hoe je jouw doel kunt bereiken. Daarbij zal hij/zij vooral in gaan op uitzonderingen (Wanneer was het probleem er minder of niet?) en op jouw kracht (Hoe is je dat gelukt?, Hoe heb je die zware tijd vol gehouden?).


Top