Professionals – huisartsen & medisch specialisten

De onderstaande informatie richt zich op de verwijzing door de (huis)arts van patiënten met een ‘bijkomende’ verstandelijke beperking. De informatie geldt voor zowel de jeugd GGZ als de GGZ voor volwassenen. Voor uw verwijzing zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  1. Er is  sprake (een vermoeden van) zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking en er is een vermoeden dat klachten en symptomen beantwoorden aan een in de DSM benoemde stoornis.
  2. De zwakbegaafdheid of verstandelijke beperking interfereert met de lichte of chronische psychiatrische problematiek.

Basis GGZ
De zorg van Jouw Orthopedagoog is kortdurend en valt binnen de vier profielen van de Basis-GGZ. U maakt als (huis)arts bij de verwijzing de inschatting dat een kortdurende behandeling voldoende is. Daarbij schat u in dat de aanvullende expertise van Jouw Orthopedagoog (gericht op de ‘bijkomende’ verstandelijke beperking) meerwaarde heeft bij de diagnostiek en behandeling voor uw patiënt.

Gespecialiseerde GGZ
Jouw Orthopedagoog is regiebehandelaar in de gespecialiseerde GGZ. U kunt patiënten waarbij u vermoedt dat klachten en symptomen beantwoorden aan een in de DSM benoemde stoornis doorverwijzen, ook als u vermoedt dat een (eventuele) zwakbegaafdheid of verstandelijke beperking interfereert met de psychische klachten.

Collegiaal overleg/advies
Voor collegiaal overleg of advies kunt u altijd contact opnemen.


Top