Systeemtherapie

Ieder kind maakt deel uit van een groter geheel (een systeem), zoals zijn school, gezin, familie, vriendengroep of buurt. Wanneer er bij een kind moeilijkheden spelen, heeft dat een effect op zijn omgeving. Anderzijds beïnvloeden spanningen vanuit de omgeving  hoe een kind zich voelt en gedraagt. We denken dan bijvoorbeeld aan spanning door financiële moeilijkheden, verandering in de gezinssamenstelling, moeilijkheden in de samenwerking met school of relatieproblemen tussen ouders en/of de kinderen. Een systeem wordt dan ook wel eens vergeleken met een spinnenweb. Wanneer er iets op één draadje gebeurt, heeft dat gevolgen voor alle andere draadjes in het web.

Bij systeemtherapie zal de nadruk niet liggen op het individu, maar op het individu in relatie tot de ander(en). Hierbij kunnen we zowel met een individu alleen, als met alle betrokkenen samenwerken. Tijdens de behandelgesprekken richten we ons dan bijvoorbeeld  op wat er tussen mensen gebeurt, hoe zij elkaar begrijpen, hoe zij zaken met elkaar oplossen en wat zij van elkaar verwachten. Ook kijken we samen naar de rolverdeling die binnen een systeem aanwezig is. We bespreken wat de invloed hiervan is op hoe alle betrokkenen zich binnen een systeem voelen en op hoe zij met elkaar omgaan, hoe je je sterker kunt voelen in die rol of hoe je juist een andere rol kunt innemen. We besteden hier aandacht aan door gesprekken en/of door ervaringsgerichte oefeningen, zoals een spel of het gezamenlijk uitvoeren van een opdracht.


Top