My Brain Solutions voor kind & jeugd

My Brain Solutions (MBS) is een combinatie van een uitgebreide test en een training op maat. De MBS training bestaat uit een groot aantal oefeningen en richt zich op verbetering van het algemeen breinfunctioneren. Met behulp van de oefeningen leert men om beter met stress om te gaan, beter te kunnen concentreren, een positievere blik te ontwikkelen en veerkrachtiger te worden.

De training past zich aan qua moeilijkheidsgraad. Op basis van de vooruitgang die u maakt, kiest het programma, gaandeweg het traject, ook weer nieuwe oefeningen uit. Dit gaat geheel automatisch en op basis van jarenlang onderzoek. Ook is het mogelijk om gedurende het traject de test regelmatig te herhalen, zodat u in staat bent om veranderingen objectief in kaart te brengen.

Voor kinderen is MBS geschikt bij:

  • problemen ervaren in het executief functioneren;
  • een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben;
  • moeite hebben met het uiten en begrijpen van emoties;
  • last hebben van faalangst;
  • snel boos of agressief worden;
  • niet met veel plezier naar school gaan;
  • die moeite hebben met sociale vaardigheden.

MBS is bedoeld als aanvullende tool op de behandeling (blended care, E-Health).

Effectief?
Er zijn een viertal studies gedaan (variërend van n=100 tot n=8.500) en de uitkomsten zijn positief. Er komen verbeteringen naar voren wat betreft veerkracht, arbeidssatisfactie, productiviteit en een bereidheid om te volharden in het op peil houden van de eigen gezondheid. Allemaal uitkomsten die aansluiten bij moderne opvattingen over het vergroten van het zelfregulerend vermogen van mensen.

Vergoeding
MBS wordt niet vergoed door de verzekeraars. De zorg rondom de psychische klachten van uw kind wordt met een verwijsbrief in principe wel vergoed. Binnen deze zorg kan My Brain Solutions van meerwaarde zijn. Alleen het licentie-deel van MBS betaalt u zelf. Zonder verwijzing betaalt u zowel de licentie als de begeleiding van Jouw Orthopedagoog.


Top