Jungle Memory

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

Herkent u uw kind?
√ Kan instructies moeilijk opvolgen
√ Is er met zijn/haar gedachten niet bij
√ Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit
√ Zit veel te dromen
√ Let vaak niet op
√ Is snel afgeleid
√ Kan moeilijk beginnen aan taken; is als laatste klaar
√ Haakt vaak af tijdens een taak
√ Vraagt vaak: “Wat moest ik ook al weer doen?”

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan problemen met het werkgeheugen. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen! Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn.

De werking van Jungle Memory is wetenschappelijk aangetoond voor leerlingen met leerproblemen, waaronder ook leerlingen met Dyslexie en Autisme.

Vergoeding
Jungle Memory wordt niet vergoed door de gemeenten. De zorg rondom de psychische klachten van uw kind wordt met een verwijsbrief in principe wel vergoed. Binnen deze zorg kan Jungle Memory van meerwaarde zijn. Alleen het licentie-deel van Jungle Memory betaalt u zelf. Zonder verwijzing betaalt u zowel de licentie als de begeleiding van Jouw Orthopedagoog.


Top