Cinthia Freeke

Cinthia Freeke werkt als behandelaar voor ‘Jouw Orthopedagoog’. Zij is orthopedagoog (afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden) en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast heeft zij meerdere jaren ervaring met de begeleiding en behandeling van pubers en adolescenten.

Naast de wetenschappelijke opleiding heeft Cinthia zich onder andere verder bekwaamd in:
◊ Sociale vaardigheidstraining (SOVA op Maat, individueel)
◊ Agressieregulatie training (AR op Maat, individueel)
◊ TOPs! (groepsgerichte vaardigheidstraining gericht op SOVA, Agressieregulatie en Morele ontwikkeling)
◊ Cognitieve gedragstherapie kinder en jeugd (basis opleiding)
◊ Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)
◊ Structures Assessment of protective factors for violence risk (SAPROF Youth Version)
◊ Motiverende gespreksvoering
◊ Leren van Delict

Cinthia is geregistreerd bij:
◊ SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd: 110005176)
◊ VGCT (Cognitief gedragstherapeut i.o.)


Top